Talent Onboarding

Få fart på onboardingen med Talent Onboarding

Bestill tid for demo – helt uforpliktende

Funksjonalitet

Oversikt over alle oppgaver med automatisert oppfølging
Automatisering av interne og eksterne leveranser
Påminnelse til ledere om f.eks. tre måneders samtale eller andre oppfølginger
Nyansatt får tilgang til en onboardingportal med informasjon og chat funksjon
En leder kan via portalen chatte med den nyansatte

Fordeler

Moderne og brukervennlig med fokus på få klikk
Støtter prosessen før ansettelse
Forbedrer virksomhetens employer branding
Sikrer tidspunkt for oppfølging og administrasjon
Skybasert med kontinuerlige oppdateringer

Onboardingsystem med automatiserte prosesser

Talent Onboarding sørger for at onboardingen foregår i et system og består av to moduler: et oppgavehåndteringsverktøy og samtidig en kommunikasjonsportal. Portalen håndterer introduksjon og kommunikasjon vis a vis den nye medarbeideren. Derfor håndterer Talent Onboarding ikke bare oppgaveprosessen, men bidrar også til god kommunikasjon med medarbeideren. Og med det forhåpentlig godt førsteinntrykk av deg som arbeidsgiver.

Onboardingoppgavene defineres av brukeren med start- og sluttdato, med løpende påminnelser for de forskjellige oppgavene. Dette er en enkel og brukervennlig måte å kontrollere at oppgavene som skal utføres i forbindelse med nyansatte er utført.

Onboardingportalen vil bli tilgjengelig for den nye medarbeideren. Inne i portalen kan det f.eks. ligge nyttig bedriftsinformasjon og dokumenter som medarbeidere kan sette seg inn i. Inne i portalen er det en chatfunksjon som gjør det mulig for leder og andre tilknyttet prosessen å kommunisere direkte med den nye medarbeideren.

Hva slags system er Talent Onboarding?

Systemet Talent Onboarding er en skytjeneste som ikke trenger lokal installasjon eller vedlikehold av interne IT-ressurser. Våre dyktige utviklere har skapt en plattform, som kan tilpasses behov. I implementeringsfasen bestemmer vi sammen hvilke funksjonalitet som skal brukes.

Vi tilbyr også kvartalsvise oppdateringer, akkurat som de andre løsningene. Gratis!

Talent Onboarding er og blir utviklet sammen med fagfolk innen HR. Det betyr mye for oss at vi kan utvikle oss sammen med våre kunder.

Talent Onboarding er oppdatert på alle nye krav og forskrifter gjeldende systemsikkerhet og personvern.

Bestill tid for demo – helt uforpliktende

Våre kunder sier følgende om HR Manager

“Ved valg av rekrutteringsverktøy, var det avgjørende for oss at systemet skulle være brukervennlig og oversiktlig, både for søkere og brukere. Vi opplever at HR Manager Talent Recruiter lever opp til dette kravet. Vi har enkelt kunne tilpasse rekrutteringssystemet til våre behov, og opplever stor grad av fleksibilitet når det gjelder bruk. Vi synes i tillegg det er positivt at våre erfaringer blir hørt når det gjelder forslag til systemutvikling.”

Christina Lindskog, HR-konsulent, Wiersholm, Mellbye & Bech advokatfirma AS

“Vi implementerte HR Manager Talent Recruiter hos oss i Aibel i mai 2008 og bruker systemet alle steder vi har kontor, både i Norge og andre steder i verden. Vår erfaring er at systemet er brukervennlig og lett å lære for både de som jobber med rekruttering og for lederne. Vi får tilbakemeldinger raskt og god support når vi trenger det. Siden vi begynte å bruke HR Manager Talent Recruiter har vi ansatt 1000 nye medarbeidere via rekrutteringsverktøyet over hele verden.”

Hanne Ottesen, HR Manager Recruitment, Aibel

“Implementering av HR Manager’s rekrutteringsverktøy har gått smertefritt ved hjelp av enkle og lettfattelige brukerveiledninger. Både søkere og brukere er svært godt fornøyd med HR Manager.”

Janne Engh, Europris

“Da SINTEF gikk til anskaffelse av nytt rekrutteringssystem , gjorde vi en grundig vurdering av en rekke anerkjente leverandører fra inn- og utland. Valget falt på HR Manager Talent Recruiter.
Vår vurdering er at dette er blant de mest moderne og fremtidsrettede rekrutteringssystemer på markedet, som på en veldig god måte har den nødvendige fleksibilitet og brukervennlighet som kreves av brukere og kandidater. Vi har i dag et godt samarbeid med meget god og profesjonell oppfølging og support.”

Hege Sand, HR Sjef, SINTEF

“Ønskedrømmen for alle som jobber med rekruttering. Enkelt og oversiktlig.”

Jan Erik Karlsen, Nordea

“Vi er svært fornøyd etter å ha brukt Talent Recruiter som rekrutteringssystem i Norge, Danmark, Sverige og Finland i ett år. Vi setter pris på det tette samarbeidet vi har med HR Manager og den support vi får fra dem. Systemet er brukervennlig og fleksibelt, og våre ledere er veldig fornøyd med å bruke det.”

Kjersti A. Evenssen, Senior HR Consultant, Elkjøp Nordic

“Sønnico er veldig fornøyd med samarbeidet med HR Manager. Vi bruker rekrutteringssystemet; Talent Recruiter som er svært brukervennlig og tidsbesparende. Nå utvider vi også med onboarding verktøyet! På den måten blir hele rekrutteringsprosessen gjennomført på en effektiv og god måte – helt fra annonsering til ferdig avviklet prøvetid. I tillegg er det viktig for oss at kandidatene opplever at de blir ivaretatt på en god måte gjennom hele prosessen – uavhengig av om de får jobben eller ei.”

Birthe Nordseth, HR-direktør, Sønnico