Talent Onboarding

Onboardingsystemet i raskest vekst i Norden

Bestill tid for demo – helt uforpliktende
Bestill din demo

Funksjonalitet

Skap onboarding prosesser tilpasset ulike stillingstyper
Få hjelp til å følge opp prosessene gjennom automatiserte påminnelser
Gi oppgaveutfører en ryddig to-do liste i forbindelse med onboardingen
Inviter nyansatte til ansattportalen, chat og del informasjon
Tilpass brukergrensesnittet til ditt språk

Fordeler

Bidrar til forenkling og effektivisering av dine onboardingprosesser
Gir oversikt og samler alle prosesser på ett sted
Kun prosessansvarlig og administratorer har innsyn i prosessene
Gir nyansatte oversiktlig tilgang til viktig informasjon
Bidrar til nyansatte raskere blir en del av organisasjonen og blir produktive

Onboardingsystem med automatiserte prosesser

Talent Onboarding sørger for at onboardingen foregår i et system, og består av to moduler: Oppgavemodulen og ansattportalen. Portalen håndterer introduksjon og kommunikasjon vis a vis den nye medarbeideren. Derfor håndterer Talent Onboarding ikke bare oppgaveprosessen, men bidrar også til god kommunikasjon med medarbeideren. Og med det forhåpentlig godt førsteinntrykk av deg som arbeidsgiver.

Onboardingprosesser opprettes med et sett oppgaver som tildeles dem som skal utføre oppgavene. Påminnelser sendes ut automatisk til både ansvarlige for oppgaver og for prosesser.

Nyansatte inviteres til ansattportalen. I denne kan det legges dokumenter, lenker til websider, generell informasjon som presenterer selskabet og/eller avdelingen. Samt videoer, bilder, chatfunksjon, spørsmål som nyansatte svarer på, og informasjon om kontaktpersoner. Både oppgavemodulen og portalen kan bygges individuelt per stilling, per stillingstype, eller felles for hele bedriften.

Onboardingprocesser

Ansattportalen

Hva slags system er Talent Onboarding?

Talent Onboarding er en skytjeneste som ikke trenger lokal installasjon eller vedlikehold av interne IT-ressurser.

Systemet kan tilpasses den enkelte kundes behov. Systemet er intuitivt, og opplæring og implementering dreier seg om å finne frem til den optimale måten for deg som kunde å benytte systemet på.

Ny funksjonalitet settes i produksjon fortløpende. Dermed er ventetiden minimal fra en funksjon utvikles til kunden kan ta den i bruk.

Vi har stort fokus på videreutvikling av Talent Onboarding, både sammen med våre kunder, og med fagfolk innen HR området.

Bestill tid for demo – helt uforpliktende