HR systemet Talent Manager

HR system for administrasjon av masterdata og talent management

Bestill tid for demo – helt uforpliktende
Bestill din demo

Funksjonalitet

Dashbord med statistikk vist grafisk
Oppbevaring av stamdata, inkludert HR- og ansattes dokumenter
Oversikt over organisasjonsstruktur
Digital signatur av dokumenter f.eks. ansettelseskontrakt
Tilpasset brukertilgang for administratorer og ledere

Fordeler

Moderne og brukervennlig med fokus på få klikk
Oversikt over notater, sertifikater og kurs. For hele virksomheten
Automatisert oppfølging av f.eks. et sertifikat som utløper
Få oversikt over interne kompetanser og talenter
Enkel tilgang for både ledere og ansatte

Valgfrie moduler for Talent Manager

Medarbeidersamtale og utviklingsplan

Denne modulen lar deg lage dine egne tidsplaner for medarbeidersamtaler, med analytiske og åpne spørsmål mellom medarbeider og leder.
Les mer

Kompetansekartlegging og utvikling

Modulen gir mulighet for å kartlegge kompetanser mot klare mål, som lett kan gjenspeiles per ansatt, i dashbord for hele virksomheten eller per avdeling med historisk utvikling.
Les mer

Kurs og sertifikater

Denne modulen gir deg oversikt over ansattes kurs og sertifikater med gyldighetsperiode. Det er enkelt å gjøre søk eller gå direkte inn fra dashbord.
Les mer

Etterfølgerplanlegging og talentmatrise

Modulen gir på en enkelt måte oversikt over talentene i bedriften og deres fremtidige potensial brutt ned pr. person og avdeling, samt til hvilke stillinger som de kan være aktuelle / ha potensialet for i fremtiden.

Les mer

Spørreundersøkelse

Send spørreundersøkelser som tilfredshetsundersøkelse, APV eller andre til alle i bedriften. Du bestemmer selv om undersøkelsen
skal være anonym eller ikke.

Les mer

Fraværsregistrering

Ferie/fraværsregistrering i Talent Manager gir mulighet for å registrere sykdom, ferie, barsel mm. for både ledere og medarbeidere.

Les mer

HR System satt opp trinn for trinn

Det er svært viktig for oss at Talent Manager tilpasses for våre kunder, fugerer som et HR System i forhold til deres individuelle behov.

Vi starter alltid med å implementere Talent Manager Basic. Under implementeringen tar vi tak i dine interne prosesser, og registrerer relevante stamdata som skal vedlikeholdes i Talent Manager.

Vi utvider med flere moduler, steg for steg, når du er klar for det.

Våre konsulenter vil bidra til at du får riktig kunnskap om systemet. Konsulentene sikrer en effektiv og pedagogisk prosess i samarbeid med deg.

Når du føler deg komfortabel med Talent Manager Basic og har blitt klar til å utvide, tilbyr vi fem valgfrie moduler.

Hva slags system er Talent Manager?

HR systemet Talent Manager er en skytjeneste som ikke trenger noen lokal installasjon eller vedlikehold av interne IT-ressurser. Våre dyktige utviklere har skapt en plattform – som er standard for alle våre kunder, men som også kan tilpasses etter behov. I implementeringsfasen bestemmer vi sammen hvilke funksjonalitet som skal brukes i systemet.

Videre er det løpende oppdateringer, akkurat som våre andre løsninger. Gratis!

Det betyr mye for oss å utvikle i samarbeid med våre kunder, og derfor har alle våre løsninger blitt utviklet av og med HR-fagfolk.

Talent Manager er oppdatert på alle nye krav og forskrifter gjeldende systemsikkerhet og personvern.

Bestill tid for demo – helt uforpliktende

Våre kunder sier følgende om HR Manager

“Ønskedrømmen for alle som jobber med rekruttering. Enkelt og oversiktlig.”

Jan Erik Karlsen, Nordea

“Da SINTEF gikk til anskaffelse av nytt rekrutteringssystem , gjorde vi en grundig vurdering av en rekke anerkjente leverandører fra inn- og utland. Valget falt på HR Manager Talent Recruiter.
Vår vurdering er at dette er blant de mest moderne og fremtidsrettede rekrutteringssystemer på markedet, som på en veldig god måte har den nødvendige fleksibilitet og brukervennlighet som kreves av brukere og kandidater. Vi har i dag et godt samarbeid med meget god og profesjonell oppfølging og support.”

Hege Sand, HR Sjef, SINTEF

“Implementering av HR Manager’s rekrutteringsverktøy har gått smertefritt ved hjelp av enkle og lettfattelige brukerveiledninger. Både søkere og brukere er svært godt fornøyd med HR Manager.”

Janne Engh, Europris

“Vi implementerte HR Manager Talent Recruiter hos oss i Aibel i mai 2008 og bruker systemet alle steder vi har kontor, både i Norge og andre steder i verden. Vår erfaring er at systemet er brukervennlig og lett å lære for både de som jobber med rekruttering og for lederne. Vi får tilbakemeldinger raskt og god support når vi trenger det. Siden vi begynte å bruke HR Manager Talent Recruiter har vi ansatt 1000 nye medarbeidere via rekrutteringsverktøyet over hele verden.”

Hanne Ottesen, HR Manager Recruitment, Aibel

“Ved valg av rekrutteringsverktøy, var det avgjørende for oss at systemet skulle være brukervennlig og oversiktlig, både for søkere og brukere. Vi opplever at HR Manager Talent Recruiter lever opp til dette kravet. Vi har enkelt kunne tilpasse rekrutteringssystemet til våre behov, og opplever stor grad av fleksibilitet når det gjelder bruk. Vi synes i tillegg det er positivt at våre erfaringer blir hørt når det gjelder forslag til systemutvikling.”

Christina Lindskog, HR-konsulent, Wiersholm, Mellbye & Bech advokatfirma AS

“Vi er svært fornøyd etter å ha brukt Talent Recruiter som rekrutteringssystem i Norge, Danmark, Sverige og Finland i ett år. Vi setter pris på det tette samarbeidet vi har med HR Manager og den support vi får fra dem. Systemet er brukervennlig og fleksibelt, og våre ledere er veldig fornøyd med å bruke det.”

Kjersti A. Evenssen, Senior HR Consultant, Elkjøp Nordic

“Sønnico er veldig fornøyd med samarbeidet med HR Manager. Vi bruker rekrutteringssystemet; Talent Recruiter som er svært brukervennlig og tidsbesparende. Nå utvider vi også med onboarding verktøyet! På den måten blir hele rekrutteringsprosessen gjennomført på en effektiv og god måte – helt fra annonsering til ferdig avviklet prøvetid. I tillegg er det viktig for oss at kandidatene opplever at de blir ivaretatt på en god måte gjennom hele prosessen – uavhengig av om de får jobben eller ei.”

Birthe Nordseth, HR-direktør, Sønnico