Spennende reise for HR Manager

Digital HR vokser

Digital HR markedet vokser raskt, raskere enn noen gang før. Dette er grunnen til at vi har sett etter partnerskap som kan bidra med å løse utfordringer HR fagpersonell møter i hverdagen.

Konkurransen om de beste kandidatene er tøff. Den krever solide Digitale HR løsninger som kan bidra til å optimalisere rekruttering og utvikling av talenter.

Innføring av GDPR i desember har tvunget frem enorm økning av implementering av digitale HR løsninger i hele Norden. Denne økte forespørselen etter HR løsninger har for det meste oppstått fra ønske om å oppbevare all ansattdata på riktig måte, i samsvar med GDPR.

Vi ser at flere og flere ønsker å ta i bruk de beste systemene innen et spesialt felt (eks. rekruttering); med synkronisering av data gjennom åpen APIs.

– Vi vil utgjøre en forskjell for HR personell!  

Første skritt mot å bli Nordens ledende leverandør av digital HR

I desember annonserte vi at HR Manager og Webcruiter ikke lenger var enkeltstående selskaper. Det åpnet seg store muligheter for begge selskapene da de ble kjøpt av et finansfond Verdane.  Oppkjøpet betydde at selskapene hadde mulighet til å vokse sammen med hjelp av kunnskapsdeling og samarbeid på tvers av avdelinger.

Verdane har en visjon om progresjon, utvikling og vekst i Digital HR markedet; en visjon som deles av både HR Manager og Webcruiter. Sammen vil vi tilby de beste plattformene innen talent rekruttering og utvikling, i det private og det offentlige markedet. I tillegg til kapital, vil Verdane bidra med stor porsjon erfaring fra drift og vekst. Dette blir avgjørende for både HR Manager og Webcruiter om selskapene skal evne om å nå sine visjoner i fremtiden.

Avdelingene i HR Manager og Webcruiter har allerede blitt introdusert for hverandre og har hatt sosiale samlinger med fokus på avdelingenes styrker. Det betyr at ansatte kan kjenne på hvilken enorm kompetanse vi besitter gjennom begge selskapene. Eksisterende løsninger selskapene leverer i dag vil fortsette å bli utviklet, men nå med hjelp og erfaring fra de individuelle avdelingene. På denne måten vil vi sørge for at våre løsninger er de beste løsningene i Norden.

Fra venstre: Johnny Rindahl fra Verdane, Lars Chr. Ringdal fra HR Manager, Joakim Kjemperud fra Verdane og Fredrik Mæhlum fra Webcruiter.

Familien blir enda sterkere!

Det er nå 6 måneder siden HR Manager har blitt fusjonert, med felles mål om å bli den ledende leverandøren av programvareløsninger for talent rekruttering og utvikling. ReachMee er den største leverandør innen rekrutteringssystemer i Sverige, noe som betyr at de er et godt tilskudd til vår nye storfamilien.

ReachMee er nå en del av vår felles reise og konsernet består av HR Manager, Webcruiter og ReachMee. Fusjonen med ReachMee gir vårt nye selskap enda mer kunnskap, flere dyktige salg- og supportkonsulenter og mer erfaring til utviklingsavdelingen. I korte trekk, har vi nå mulighet til å bli enda mer innovative og effektive.

«Vi er veldig fornøyde med at ReachMee blir med på vekstreisen vår. Sammen får vi solid teknologisk kompetanse og enda sterkere ferdigheter, med tanke på HR og prosessen vi går gjennom. Dette gir oss en fantastisk mulighet til å utvikle nye og ledende HR løsninger i EN samlet plattform. Vi gleder oss til å kunne tilby denne enorme produktportfolio av kvalitets programvareløsninger til nye og eksisterende kunder i Norden.»
– Lars Christian Ringdal, CEO i HR Manager/Webcruiter.

«I dag leverer vi høykvalitets programvareløsninger for å effektivisere rekrutteringsprosesser til mer enn 700 kunder i Norge, Sverige og Finland. Ved å bli med HR Manager og Webcruiter på denne reisen, tillater vi oss å tilby et større spekter av tilleggsprodukter og dele erfaring etc. Dette vil til slutt være til fordel for våre kunder, som ønsker helhetsløsninger og erfarne leverandører, for å bli attraktive arbeidsgivere.»
– Nils Bergman, adm. direktør i ReachMee.

Nå er vi enda sterkere med Onboarding

En kort stund etter at ReachMee ble med på vår reise, ble Talmundo, en Europeisk leverandør av Onboarding, en del av selskapet. Det betyr at vi nå er 4 sterke leverandører av HR løsninger som deler ressurser, som vil komme alle våre kunder til gode.

Talmundos programvare er bygget på «best practice»-prinsippet og basert på erfaringer fra både kandidater og HR personell som bruker systemet, og dermed sikrer en perfekt onboarding opplevelse. Denne løsninger vil hjelpe bedrifter med å onboarde talenter med effektivt, integrere flere elementer og samtidig forenkle mange av prosessene som HR avdelingen bruker i dag. Dette er spesielt nyttig for HR fagpersonell som jobber med resultat-orienterte mål som engasjement blant ansatte, produktivitet og ansettelsesvarighet. Talmundo’s løsning er ideell for de som ønsker en meningsfull onboarding.

Do you wish to part of the journey?

Book time for a demo – completely noncommittal!