Oppgradering til Talent Onboarding v.2

Talent Onboarding v.2 ble lansert 15. august, og du som allerede er kunde av Talent Onboarding v.1 får oppgradering til nyeste versjon kostnadsfritt.

Hva er nytt?

Talent Onboarding v.2 er utviklet på en ny teknisk plattform og har et langt mer moderne utseende, og en svært forbedret brukeropplevelse som du vil ha glede av.

En av de nye egenskapene som vil hjelpe deg med å effektivisere prosessen er muligheten til automatisk utsendelse av påminnelser til oppgaveansvarlig og eier av prosessen. Når epostene sendes ut vil bli automatisk beregnet av systemet, basert på ansattes startdato.

Det er fortsatt et verktøy som vil hjelpe deg med onboarding av nyansatte på en strukturert og brukervennlig måte. Du kan automatisere dine manuelle prosesser gjennom å tildele- og følge opp oppgaver, som skal utføres i forbindelse med ansettelsene.

Det er også en ny og forenklet meny for administratorer:

Ansattportalen

Når du har satt i gang onboardingprosessen kan du invitere nyansatt til Ansattportalen. Dette er den samme portalen vi har hatt en stund og som nå er integrert med Talent Onboarding v.2. Formålet med portalen er å dele informasjon- og kommunisere med nyansatte.

Portalen bygges opp av kort for ulike formål som, deling av dokumenter, -lenker, -videoer, -kontaktinformasjon og -fritekst informasjon. Via Skjemakortet kan informasjon innhentes fra nyansatt. Videre finnes et Chat kort som gjør at prosesseier og nyansatt kan kommunisere direkte. Både antall portaler og antall kort i portalene er ubegrenset.

Viktig informasjon

Du som benytter deg av TO v.1 vil fortsatt ha tilgang til både prosesser og maler i denne versjonen etter oppgraderingen.
Merk at prosessene må bygges opp på nytt i TO v.2, men du har tilgang til både prosesser og maler i TO v.1 og har mulighet til å manuelt kopiere data derfra.

Vi vil også gjøre deg ekstra oppmerksom på at du må avslutte prosessene i TO v.1, da disse ikke kan overføres til TO v.2. Du vil fortsatt ha tilgang til TO v.1 for å se historiske data til og med 31.12.2020.

Om du har behov for bistand med å hente inn maler fra TO v.1 til TO v.2 kan du melde dette tilbake til din kundekontakt for pristilbud.