GDPR

Databehandleravtale

HR Manager tilbyr databehandleravtaler til våre mer enn 900 kunder. Derfor er du sikret at vi som leverandør støtter GDPR og ivaretar din sikkerhet og data.

Databehandleravtalen inneholder bl.a.: Utlevering og sletting av den dataansvarliges data, hosting m.v. hos tredjepart, brudd på persondatasikkerheten – notifikasjonsplikt og mye mer. Dette er utarbeidet av jurister og godkjent av datatilsynet.

It og sikkerhet

Vårt datasenter er ISO sertifisert 27001, 14001 og 9001 og oppfyller kravene til sikkerhetsbekjentgjørelsens kapitel 2.

HR Manager følger anerkjente bransjestandarder på området. Vi tilbyr også SSO (Single Sign On).

Alle våre produkt, Talent Recruiter, Talent Onboarding og Talent Manager er designet for å støtte både identifisering ved login og identifisering ved tilgang til data og funksjoner.

Medarbeiderens digitale mappe

Med vårt HR-system sikrer du at relevante data og dokumenter om den enkelte medarbeider er oppbevart sikkert. Alle medarbeidere kan få adgang til deres egen digitale mappe, om dere som bedrift ønsker det. Det er derfor mulig for både HR, ledere og medarbeidere å vedlikeholde sin data digitalt.

Hvis medarbeideren ønsker mer innsikt kan du via et klikk videresende data til den enkelte medarbeider. Ved at alt data er samlet på dine medarbeidere får du både et lett overblikk over informasjonen og sikrer samtidig compliance for data for både HR, ledere og medarbeidere.

Kun oppbevaring i EU/EØS

Som kunde er du sikker på at vi ikke sender data ut av EU. Vi tilbyr også at du kan sette begrensninger utenfor EU/EØS, hvis ledere eller medarbeidere prøver å logge inn i f.eks. Kina.

Vi er et norsk, cloud-basert selskap, som betyr at våre servere er plassert innenfor EU/EØS med mange sikkerhetsrutiner. Vi tilbyr derfor en samlet HR-plattform som støtter kravene rundt GDPR og oppbevaring av servere.

Kandidatens samtykke og innsikt

Med rekrutteringssystemet får dere kandidatens samtykke for å oppbevare deres data i en gitt periode. Dere velger hvor lenge dere ønsker å oppbevare dette. Kandidaten slettes automatisk etter denne perioden.

Alle som søker får automatisk tilsendt en e-mail med søknadsbekreftelse og et passord for å logge inn. Via kandidatens ’Data takeout-portal’ er det mulig for kandidaten å både se stillingene de har søkt, be om innsikt og at informasjonen om dem slettes.

Digital signatur

Med den samlede HR-plattformen gir vi deg mulighet til å sende ansettelseskontrakter, samtykkeerklæringer og andre dokumenter til digital underskrift. Derfor kan du nå unngå å videresende dokumenter pr. e-mail. Det er også mulig å tilføye flere underskrivere, hvis f.eks. en avdelingsleder eller den administrerende direktøren også skal underskrive.

Du kan også benytte egne opprettede maler i systemet, ved å benytte flettefelter osv. Send dokumentet avgårde med norsk BankID, svensk BankID, dansk NemID eller GlobalTouch – og motta det underskrevne dokumentet i retur på den enkelte kandidaten/medarbeideren.

Automatisering av dataflytet

Behovet for ‘automatisering av dataflyten’ er viktigere nå enn noensinne etter GDPR’s ankomst.

Hvis du benytter både Talent Recruiter, Talent Onboarding og Talent Manager sikrer du at informasjonen blir gjenbrukt digitalt – og du unngår doble inntastninger og manuelt arbeid. Kandidatens data gjenbrukes derfor i onboardingprosessen og helt inntil kandidaten blir ønsket velkommen som en ny medarbeider. I denne ansettelsesprosessen kan mange parter være involvert, og det kan foregå digitalt også.

I vår implementeringsfase starter vi en dialog med alle våre kunder om hvordan dataflytet kan optimaliseres hos dem. Alt fra en leders rekvisisjonsprosess ved en rekruttering til når en medarbeider endrer stamdata, som betyr tidsbesparelser samt en forhøyd forretningsverdi.

Vi tilbyr deg rekruttering, onboarding og HR-management i én samlet løsning – enkelt og brukervennlig.

Vi tilbyr deg rekruttering, onboarding og HR-management i én samlet løsning – enkelt og brukervennlig

Se løsninger

Book et uforpliktende møte og hør hvordan vi kan hjelpe deg – vi kommer gjerne innom eller byr på en kop kaffe hos oss

Bestill din demo

Les brosjyren vår og få et samlet overblikk over hvordan vi kan hjelpe deg med optimaliseringen av ditt dataflyt

Hent brosjyre