Digitalisering av HR-prosesser i McDonald’s

Hvordan igangsettes digitalisering?

Katrin Schelbli, HR Manager i McDonald’s fikk i oppgave å digitalisere McDonald’s HR-prosesser. I dette tilfellet dreiet det seg om rekruttering og vaktplannlegging.

Hun started dialog med franchisetakere for å avdekke hvilke individuelle behov de måtte ha.

Etter at de forskjellige behov og prosesser var definert igangsatte hun dialog med andre firmaer i samme bransje som McDonald’s. Her var det viktig for Katrine å hente inspirasjon om forskjellige software leverandører, prosesser, HR-oppgaver som kan automatiseres og mye annet.

Til slutt hadde Katrine Schelbli et overblikk over sine krav og var derfor klar til å finne deres nye HR-tech leverandører.

Katrine Schelbli, HR Manager i McDonald’s

Franchisetakere

21

Medarbeidere

5000

Ledere

850

Ansettelser

1500

Valget av leverandører

”Selv om man aldri kan få oppfylt 100% av sine ønsker kan man komme ganske nære, som jeg bla opplevde i dialog med HR Manager og Tamigo”; forteller Katrine. ”Det ble fort klart for meg at de to leverandørene villle være den beste matchen til å avdekke de behov og krav som McDonald’s hadde.”

Da dette var på plass igangsatte Katrine en dialog med begge parter. Dialogen skulle identifisere HR Managers og Tamigos evne til å sette seg inn i McDonald’s prosesser og arbeidsflyt, for å lage den mest opptimale løsningen.

Katrine har fra starten av sett på leverandører som kunne integreres til flere systemer. Dette er et valg McDonald’s har tatt fordi systemleverandører oftest er best kun innenfor et HR felt. HR Managers og Tamigos samarbeid og integrasjon har vært en av faktorene som gjorde at Katrine gikk videre med to leverandører.

Hun fortsetter: ”HR Manager tilbyr oss en fantastisk opplevelse for våre kandidater og ivaretar hele rekrutteringsprosessen, der Tamigo er eksperter innenfor vaktplanlegging. Dette betyr at McDonald’s nå har en løsning der data automatisk blir sendt mellom de to systemene. Det betyr også at vi unngår dobbelttasting samt at HR og franchisetakere kan fokusere på medarbeiderne fremfor administrativt arbeid.”

Det fremtidige samarbeid med HR Manager og Tamigo

Siden franchisetakere skal bruke systemene til daglig skal de også være enige om valget av leverandører som skal bidra til optimalisere deres HR-prosesser. Derfor skulle Katrine vise dem hvorfor det var det riktige valget. På bakgrunn av tidligere behovsanalyse og mulighetene mellom HR Manager og Tamigo kunne franchisetakere se at det var det rikgite valget.

”Nå kan alle restaurantsjefene løse deres HR-oppgaver enkelt og effektivit. Hvis det er noe de er i tvil om kan de benytte seg av supporten i HR Manager og Tamigo. Det gjensidige samarbeidet mellom alle 3 parter fungerer veldig bra idag og vi forventer her i McDonald’s å kunne bruke både HR Managers rekrutteringssystem – Talent Recruiter, og Tamigos vaktplannleggingsløsning i de neste åren”, sier Katrine og smiler.

Samarbeidspartnere

HR Manager har veldig mange samarbeidspartnere i alle typer bransjer og størrelser. HR Managers systemer er utviklet med et åpent API, som betyr at det er mulig automatisk å synkronisere data på tvers av andre systemer som Active Dirtectory, lønn, tidsrergistrering, e-learning osv.

Både rekrutteringssystemet ”Talenet Recruiter” og HR-systemet ”Talent Manager” tilbyr allerede standard integrasjoner som kan benyttes idag. Det betyr at det er mulig med kun noe få klikk å overføre kandidatens informasjon til HR-systemet ved ansettelse,  og samtidig sikre at de nye medarbeiderne blir opprettet automatisk i virksomhetens andre systemer. Samtidig blir HR-data vedlikeholdt automatisk i alle systemene når stamdata endres av enten HR, lederen eller av medarbeideren selv.

Hvis du ønsker å få mer innsikt i HR Manager og deres samarbeidspartnere kan du lese mer her: HR Managers partnere

Book tid til en demo – helt uforpliktende!