Det digitale HR #HRnextlevel

HR markedet beveger seg raskere enn noensinne mot et mer digitalt HR univers – spesielt for mange av de små og mellomstore bedriftene som enda ikke er digitale. Det er forskjellige parametre som gjør at tempoet øker betydelig.

Rekruttering og opprettholdelse av talenter

Det skjer en tydelig forandring i forbindelse med kampen om å finne og samtidig beholde de beste talentene på markedet. Stadig flere bedrifter forsøker å fange de passive kandidatenes interesse, og samtidig kreves det full fokus på medarbeiderutvikling hvis talentene skal beholdes og føle seg motivert. Ofte sitter HR med spørsmål som:

  • Hvordan gjør vi oss attraktive som arbeidsgiver?
  • På hvilke medier finner vi våre fremtidige talenter?
  • Hvordan tiltrekker vi de nye generasjoner?
  • Hvordan sikrer vi profesjonell oppfølging av kandidater, så vi etterlater et godt inntrykk?
  • Hvorfor lykkes vi ikke med å følge opp med medarbeiderutviklingssamtaler?
  • Hvordan kan vi beholde våre medarbeidere og samtidig utvikle deres kompetanse?

Hvis du kjenner deg igjen i noen av disse spørsmålene, er du langt fra alene!

GDPR og databehandling

En annen forandring som har påvirket veksten innenfor HR Tech er GDPR – den berømte og nye persondataforordningen, som alle må forholde seg til. De kravene som stilles til databehandlingsavtaler, dokumentasjon av arbeidsprosesser, håndtering og sletting av data, logging mm. har medført til at flere virksomheter har innsett at de mangler oversikt og struktur.

Eksempelvis kan bedrifter helt ned til 20 ansatte ha bruk for et HR-system, som hjelper til med strukturering av medarbeiderdata, dokumenter og et enkelt verktøy til ledere for medarbeiderutvikling.

”Det å samle og strukturere medarbeiderinformasjon kan skape et unikt overblikk – og kan bidra til å videreutvikle medarbeiderne i form av kompetanseinnsyn og oppfølging gjennom dialog. Det er derfor på tide at HR tar next level #HRnextlevel.”

Når det kommer til GDPR regler, manglende oversikt og ustrukturerte prosesser, kan HR oftest sitte med denne type spørsmål:

  • Hvilke digitale løsninger skal jeg bruke for å være compliant?
  • Er det mulig å oppbevare stamdata, dokumenter og medarbeiderutvikling ett sted?
  • Hvordan kan vi gjenbruke data uten å ha for mange manuelle prosesser?
  • Hvordan automatiserer jeg vår dataflyt?
  • Kan jeg motivere mine ledere til å ta hensyn til GDPR – og hvordan?
  • Hvilke muligheter finnes for automatisk sletting av data, strukturering og logging?

HR Tech vokser

Som beskrevet, vokser HR Tech. Derfor vil et helt nytt og spennende samarbeid bidra til å løse de utfordringer HR sitter med til daglig.

Det er rift om talentene, og det krever også gode HR Tech løsninger, som kan bidra til optimering av talentrekruttering og –utvikling. Derfor blir det et nordisk 2019-fokus med en ny hashtag #HRnextlevel supplert av #HRinfront.

GDPR har også medført at det fra nå og fremover vil bli implementert mange digitale HR-løsninger på tvers av hele Norden – med virksomheters ønske om å ha kontroll på stamdata, dokumenter mm. Vi ser også at stadig flere ønsker å implementere de beste systemene (best of breed løsninger) innenfor et gitt fagområde; i samspill med synkronisering av data via åpne API’er. Vi vil gjøre en forskjell for HR!

Et felles eierskap

HR Manager har inngått et felles eierskap med selskapet Webcruiter, som er en ledende leverandør av rekrutteringssystem i Norge og størst innenfor offentlig sektor.

Vi har valgt å slå oss sammen for å kunne tilby den beste nordiske Talent Plattform innenfor talentrekruttering og –utvikling, både til privat og offentlig sektor.

Vår felles visjon er å løfte og utvikle det nordiske HR Tech markedet – og samtidig være HR’s foretrukne Talent Plattform. Både HR Manager og Webcruiter støttes av ’Verdane’, som er en erfaren og kompetent eier av virksomheter innenfor teknologi.

Samarbeidet kommer ikke til å påvirke forholdet mellom oss og våre kunder – heller ikke mellom Webcruiter og deres kunder. Dette er derfor KUN en positiv vekststrategi, som handler om at vi sammen skal bli enda bedre på det vi allerede leverer i dag.

Fra venstre er Johnny Rindahl fra Verdane, Lars Chr. Ringdal fra HR Manager, Joakim Kjemperud fra Verdane og Fredrik Mæhlum fra Webcruiter.

Vi kommer også til å lansere forskjellige pressemeldinger i dag, som kan leses på: Les mer.

Vi gleder oss til det nye året med Webcruiter og Verdane – og vi er glade for å ha alle kunder og samarbeidspartnere med på vår reise! #HRinfront #HRnextlevel