Med HR Manager får vi et mer profesjonelt ansikt utad

Landkreditt er en mellomstor norsk finansiell virksomhet med produkter og tjenester rettet mot private kunder og landbrukskunder. Virksomheten har lite utskifting av personell, og har ennå ikke måttet håndtere mange ansettelser. Faktisk bare rundt 10 i året.

Av samme grunn har ansettelsene til nå blitt håndtert manuelt. Det var både tungt og tidkrevende for alle parter, forteller Siw Farstad, HR-sjef i Landkreditt. Samtidig har virksomheten gjennom oppkjøp begynt å tilby forsikringer og andre tjenester. Virksomheten har i den anledning vokst fra 100 til 160 ansatte.
Derfor meldte behovet seg for et mer profesjonelt rekrutteringssystem.

«Vi valgte HR Manager fordi vi ønsket å håndtere våre innkommende søknader mer profesjonelt, og samtidig sikre at det ikke går noe tapt, noe det kan være risiko for når man behandler ting manuelt. Samtidig har HR Manager vært til stor hjelp for oss med tanke på den nye GDPR-lovgivningen. Dette fordi det allerede er tatt høyde for det i systemet», forklarer Siw Farstad.

Hvordan var overgangen til HR Manager?

«Fordi HR Manager er så brukervennlig, fungerte overgangen helt fantastisk. Vi hadde en konsulent fra HR Manager som lærte oss opp til å bli superbrukere. Vi benyttet også support-chatten en del når det var noe vi var usikre på», sier hun.

«Systemet er så brukervennlig at lederne våre har begynt å bruke det. Dette til tross for at de ikke bruker systemet daglig», sier Siw Farstad.

Hvilke funksjoner setter dere mest pris på i Talent Recruiter?

«Jeg liker hele systemet veldig godt. Hvis jeg skal nevne noe spesifikt, så setter jeg mest pris på den profesjonelle kommunikasjonen med kandidatene. For eksempel at det blir sendt et autosvar så snart vi mottar en søknad og at man kan kommunisere med flere kandidater samtidig, noe som sparer oss for mye tid. I tillegg er det veldig bra at man kan dele CV og dokumenter blant dem som er involvert i den aktuelle rekrutteringen», forteller hun.

Hvilke råd vil du gi til andre som skal skifte rekrutteringsverktøy?

«Mange tror kanskje at man ikke trenger et rekrutteringsverktøy hvis man ikke har så mange rekrutteringer i året, men når man først har prøvd det finner man virkelig ut hvor profesjonelt det virker. Ikke minst hvor mye tid man sparer», sier Siw Farstad.

«Som virksomhet i dag er det veldig viktig å være attraktiv overfor arbeidstakere, noe jeg synes vi har oppnådd ved å bruke HR Manager. Dette gir oss et mer profesjonelt ansikt utad i jobbsøkingsprosessen» forklarer hun.

Vi valgte HR Manager fordi:
  • HR Manager er svært brukervennlig og lett å lære
  • Det er veldig tidsbesparende sammenliknet med å håndtere rekrutteringer manuelt
  • Virksomheten får et mer profesjonelt ansikt utad
  • HR Manager er kompatibelt med andre systemer, som f.eks. sosiale medier
  • HR Manager sikrer at vi er i forkant, blant annet med GDPR